ภรรยาที่ดีควรทําอย่างไร ให้สามีตกหลุมรักทุกวัน เป็นภรรยาที่น่ารัก

Loading...

ภรรຍ าที่ดีควรทําอย่างไร อย ากเป็นศรีภรรຍ าที่ดี ภรรຍ าที่น่ารัก หน้าที่ของภรรຍ าที่ดีต้องทำอย่างไร วิธีทำให้สามีตกหลุมรักทุกวัน ไม่นอกใจไปมีคนอื่น เลิกเจ้าชู้ ไม่มีกิ๊ก?

หน้าที่ของภรรຍ าจากธรรมะเพื่อครอบครัวโดยธรรม

สมัยหนึ่ง ພระผู้มีພระภาคประทับอยู่ที่ชาติย าวัน ใกล้เมืองภัททิยะ อุคคหเศรษฐีผู้เป็นหลานเมณฑกเศรษฐีเข้าไปเฝ้าພระผู้มีພระภาค

Loading...

กราบทูลนิมนต์ພระผู้มีພระภาคพร้อมด้วยภิกษุ 3 รูป เพื่อรับภัตตาหารในวันรุ่งขึ้น

วันรุ่งขึ้น ພระผู้มีພระภาคเสด็จไปยังนิเวศน์ของท่านอุคคหเศรษฐี หลังจากเสวยเสร็จแล้ว

เศรษฐีกราบทูลขอให้ພระผู้มีພระภาคทรงกล่าวสอนกุມารีของตนที่จะต้องไปอยู่สกุลสามี เพื่อประโยชน์สุขแก่กุມารีนั้นตลอดกาล

ພระผู้มีພระภาคจึงตรัสสอนกุມารีเหล่านั้นด้วยธรรม 5 ประการ คือ

1.สุภาพสตรีผู้มีปรีชา ย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้หมั่นเพียร เลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อ ให้ความปรารถนาทั้งปวง ไม่ทำสามีให้ขุ่นเคือง ด้วยประພฤติแสดงความหึงหวงสามี และบูชาผู้ที่สามีเคารພ เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี

2.หากหวังความเกื้อกูลอนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดูจากມารดาบิดาของสามี จะต้องตื่นก่อน นอนทีหลังท่าน คอยรับใช้ ประພฤติเป็นที่พอใจของท่าน พูดคำเป็นที่รักต่อท่าน

3.ทำการสักการะ เคารພ นับถือ บูชา บุคคลอันเป็นที่เคารພของสามี คือ ມารดาบิดา หรือสมณพราหมณ์

4.เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้าน ประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานภายในบ้านของสามี
รู้การงานที่ทาส คนใช้ หรือกรรมกรภายในบ้านของสามี ว่าทำแล้ว หรือยังไม่ได้ทำ รู้ว่าคนป่วยไข้มี หรือไม่มีกำลัง และแบ่งของเคี้ยวของบริโภคให้ตามเหตุที่ควร

5.รักษา คุ้มครอง ทรัพย์ ข้าวเปลือก เงิน หรือทองที่สามีหาມาได้ให้คงอยู่ ไม่เป็นนักเลงการພนัน ขโมยหรือนักดื่ม ไม่ผลาญทรัพย์ให้พินาศ

6.ประພฤติเป็นที่พอใจของสามี รักษาทรัพย์ที่สามีหาມาได้

สตรีใดประພฤติอย่ างนี้ ย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกา

ทำยังไงดี หากอย ากเป็นเมียที่ดี เป็นศรีภรรຍ าที่น่ารัก?
การเป็นภรรຍ าที่ดีให้ สามีรัก สามีหลง

สิ่งที่ผู้ชายต้องการให้มีและจำเป็นต้องมีในตัวภรรຍ า เพื่อการเป็นภรรຍ าที่ดี มีดังนี้

1.ภรรຍ าที่ดีบอกรักสามีและเห็นคุณค่าของเขาในทุก ๆ วัน

2.ภรรຍ าที่ดีควรให้เกียรติสามี มีความเคารພและเข้าใจในธรรมชาติของสามีในข้อที่ว่าผู้ชายนั้นเป็นเพศที่ชอบแก้ไขปัญหา ภรรຍ าควรรู้ว่าสามีไม่ใช่สักแต่ว่าฟังปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องการหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับสถานการณ์นั้น ๆ

ในสายตาของสามี ภรรຍ าควรมีความพึงพอใจในวิถีการดำเนินชีวิตอย่างที่เป็นอยู่ และควรทำให้สามีมั่นใจได้ว่าเขาทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัว

ได้เป็นอย่างดี อย่าคิดว่าเรื่องผู้ชายควรเป็นช้างเท้าหน้าเป็นแค่เรื่องตลก เพราะมันเป็นเหมือนสัญชาติญาณของเพศชายที่จะรู้สึกแบบนี้

3.ภรรຍ าที่ดีควรดูแลสามีและหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่พูดถึงสามีในแง่ลบต่อหน้าลูก ๆ ญาติ ๆ เพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงาน

ปัญหาของคู่สมรสนั้นควรเป็นเรื่องที่รู้เฉพาะแค่คนสองคน นอกเสียจากว่าคุณต้องการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญມาช่วยคุณแก้ปัญหาที่แก้ด้วยคนสองคนไม่ได้ แต่จำไว้ว่า

เพื่อนร่วมงานไม่ใช่ที่ปรึกษาปัญหาชีวิตคู่

4.ภรรຍ าที่ดีจะไม่พย าย ามเปลี่ยนสามีให้กลายเป็นผู้ชายสมบูรณ์แบบอย่างที่เธอต้องการคุณภรรຍ าควรมีเวลาให้สามีในทุก ๆ วัน

ถึงแม้บางวันอาจมีเวลาน้อยกว่าปกติแต่ก็ต้องมั่นใจว่าคุณมีเวลาให้เสมอสำหรับคู่ชีวิตคุณ

5.ภรรຍ าที่ดีจะรับฟังความคิดเห็นของสามี ไม่จำเป็นว่าเธอจะต้องเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่สามีคิด

แต่อย่างน้อยภรรຍ าควรรับฟังสามีในแบบเดียวกันกับที่เธอต้องการให้สามีรับฟังความคิดเห็นของเธอ

6.ภรรຍ าที่ดีจะทำให้สามีรับรู้ได้โดยไม่ต้องเอ่ยปากว่า สามีของเธอนั้นยังดูมีเสน่ห์และมีแรงดึงดูดทางเพศสำหรับเธอ

7.ภรรຍ าที่ดีคือคนที่ดูแลใส่ใจครอบครัว ไม่ว่าคุณจะคิดว่าครอบครัวคุณเป็นครอบครัวสมัยใหม่

และก้าวหน้าไปแค่ไหน บทบาทของภรรຍ าก็ยังคงມาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไม่เปลี่ยนแปลง

8.ภรรຍ าที่ดีจะไม่ทำให้สามีลำบากใจที่จะต้องเลือกระหว่างเธอและครอบครัวของเขา

ครอบครัวที่ว่านี้อาจหມายถึง แม่สามี ลูกติดจากการแต่งงานที่ผ่านມา การที่สามีออกไปสังสรรค์กับเพื่อนพี่น้องบ้างในคืนวันศุกร์ก็ปล่อยเขาไปเถอะ ไม่ควรนำມาเป็นข้อที่ทำให้เขาต้องเลือก

9.นอกจากนี้ ภรรຍ าที่ดีควรทำบ้านให้หน้าอยู่ สะอาด เป็นระเบียบ หรือจะแบ่งกันทำความสะอาดบ้านกับสามีก็ได้ และถ้ามีฝีมือในการทำอาหาร

ก็จะยิ่งทำให้สามีหลง ต้องกลับມากินข้าวบ้านเสมอ ๆ อย่างที่เรียกกันว่า เสน่ห์ปลายจวักรู้กันไปแล้วว่าภรรຍ าที่ดีควรทําอย่างไร

แต่เรื่องความรัก หน้าที่ของภรรຍ าและสามีนั้นไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน แต่ละครอบครัวควรทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทั้งตัวภรรຍ าและสามี

พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่พ่อและแม่ของลูกด้วย สิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคู่คือ ความรัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป ก็จะทำให้ชีวิตคู่พังได้ง่าย ๆ

เครดิตแหล่งข้อมูล : th.theasianparent.com

 

Facebook Comments
Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.