ควรทำสักครั้งในชีวิต! ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตา

Loading...

การจุดธูป 36 ดอก คนโบราณเชื่อว่าเป็นการขอขมากรรมกับเจ้ากรรมนายเวร คนทุกคนเคยทำกรรมมาตั้งแต่ปางก่อน กล่าวคือผู้ที่เคยไปล่วงเกิน ทำร้ายหรือปองร้าย แต่วิญญาณของเขายังคงวนเวียนอยู่ ซึ่งคนทุกคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าเคยไปทำอะไรไว้บ้าง การขอขมากจะช่วยบรรเทากรรมที่เคยก่อนไว้ทั้งชาติก่อนและสิ่งที่เพิ่งกระทำ กาารกำหนดจำนวนสามสิบหกดอกหมายความว่า บูชาจำนวนสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน อบายภูมิสี่ มนุษย์โลกหนึ่งรวมสามสิบหกชั้น ส่วนวิธีบูชาผู้ที่มีความประสงค์บูชาหันไปทางทิศตะวันออก ก่อนเที่ยงวัน

ภาพประกอบจาก pixabay.com

ตั้งนะโม 3 จบ เอ่ยคำขอขมากรรม สัพพัง อะปะ ราธัง ขะมะทะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะกะตัง สัพพังอะปะราธังขะมะทะเม ภันเต อุกาสะ ขมามิ ภันเต 

Loading...

ภาพประกอบจาก jitsook.com

จะเริ่มจากเอ่ยคำขอขมา บิดามารดา พระรัตนตรัย พระอรหันต์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพราะบางครั้งอาจเผลอล่วงเกิน และเจ้ากรรมนายเวร ชาติปางก่อนทั้งกายวาจาใจ ขอต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระแก่กันไม่มีการค้างอะไรต่อกัน แล้วปักลงดิน

ภาพประกอบจาก pixabay.com

การขอขมากรรมจะส่งผลให้ผู้ขอขมากรรมและครอบครัว เจริญทั้งอายุ สุขะ พละ ลาภยศสุขสรรเสริญ สติปัญญา สว่างทางโลก ทางธรรม และพ้นจากคำสาปแช่งจากเจ้ากรรมนายเวร ในฐานะมนุษย์ควรทำพิธีสักครั้งเป็นการเสริมดวง


ภาพประกอบจาก pixabay.com

ที่มา : gangbeauty.com

Facebook Comments
Loading...

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.